FDA City Main Gate   fdacity main office   FDA City PMU   fdacity road
             
fda city round about   fda city block A-3   1 Kanal House in FDA City Block F-4   construction in FDA city Block A-3
Fda city bijli f-1   fdacity Water Pumping Station   Fda city Block E   fdacity block F-3